katus.eu

katus.eu

Paljud uut kodu planeerivad inimesed küsivad endalt vähemalt korra elus: kas langetada valik tüüpmaja kasuks või valida erilahendus? Personaalne projekt ja suhtlemine just sinu soove ja vajadusi arvestava arhitektiga versus tüüpmaja, mis enamasti konservatiivne  ning sageli tundmatu projekteerija poolt joonestatud, kuid mille saab sellevõrra kiiresti püsti? Valikuvariante väga palju kahjuks pole.

Miks ei võiks aga meie parimad arhitektid luua kaasaegseid progressiivseid tüüpmaju, tootes lisaväärtust ehituskunstis tervikuna? Katus.eu veebimüügikeskkond sündis just taoliste küsimuste üle mõtiskledes ja soovist täita seda olulist lünka.  
 
Meie eesmärk on pakkuda ilusat, moodsat ja säästlikku elukeskkonda soodsalt, tegemata samas hinnaalandust ehituskvaliteedis. Selleks seome tervikuks juhtivate arhitektide ja usaldusväärsete majatootjate kogemused ja teadmised ning oleme uue kodu soetajale kindlaks abimeheks. 

Leiame, et säästlikku mõtteviisi peab lisaks progressiivsetele tehnoloogiatele toetama ka innovaatiline arhitektuur.

lugupidamisega Tiit Sild, katus.eu tegevjuht, endine Tartu linnaarhitekt